Kalkulačka - výpočet exekuce na mzdu 2018

V roce 2018 bude exekutor oproti minulému roku srážet ze mzdy méně. Nezabavitelná částka se oproti minulému roku zvýšila z důvodu navýšení normativních nákladů na bydlení, které určuje stát. Částka, kterou exekutor v exekučním řízení nemůže zabavit, se zvyšuje také počtem vyživovaných osob v domácnosti – započítává se manželka a všechny nezaopatřené děti. Výpočet exekuce ze mzdy - nezabavitelné minimum od 1.1.2018 vám spočítá exekuční kalkulačka níže.

Jak vysoké budou exekuční srážky ze mzdy

Jak vysoké exekuční srážky ze mzdy exekutor provede, závisí také na tom, komu dlužíte. Pokud neplatíte alimenty nebo dlužíte státu, exekutor vám na přednostních pohledávkách ze mzdy srazí více, než v případech, kdy exekuční řízení je vedené z důvodů sesplatněné pohledávky u banky, mobilního operátora nebo někoho jiného.

Výpočet exekuce 2018

Vyživované osoby – započítává se manželka + všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Předností pohledávky – výživné, vymáhání dluhu vůči státu, zdravotní pojištění, CSSZ, vymáhání škody na zdraví ...


Srážky ze mzdy:
Vyplacená mzda:

Nezabavitelné minimum

Dle zákona vám musí exekutor v roce 2018 ponechat z platu nezabavitelné minimum, které je výši 6225,33 Kč. Výše částky, kterou vám exekutor nesmí zabavit, se počítá z výše životního minima, tedy 3410 Kč a normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě, tedy 5928 Kč a to bez ohledu na tom, v jakém městě žijete. Exekutor vám musí nechat minimálně 2/3 ze součtu těchto dvou částek, tedy 2/3 z částky 9338 Kč.

Výpočet exekuce v roce 2018

Exekuční srážky ze mzdy se provádějí z čistého příjmu. Pokud má dlužník více příjmů, tak ze součtu všech jeho čistých příjmů. Výše srážek závisí na tom, jestli se vymáhá běžná nebo předností pohledávka a také na tom, kolik je vyživovaných osob v domácnosti. Mezi vyživované osoby patří manželka a nezaopatřené děti z manželství, popřípadě nezaopatřené děti z předchozího manželství či vztahu, pokud bydlí v domácnosti, kde bydlí i dlužník.

Jak se výpočet exekuce provádí

Pro výpočet výše exekuce z platu se stanoví nezabavitelná částka pro rok 2018, tedy 6225,33 Kč. K této částce se přičte 1556,33 Kč za každou vyživovanou osobu – nezaopatřené děti a manžel/ka, a to i v případě, kdy má manžel/ka vlastní příjem (když se z příjmů exekučně sráží oběma manželům, částka za vyživované dítě se připočítává oběma). Součtem těchto položek získáte nezabavitelnou částku, kterou odečtete od své čisté mzdy. Výsledkem je pak zbytek čisté mzdy.

1. Je-li zbytek čisté mzdy nižší než 9338 Kč, vydělí se třemi. V případě, kdy není vymáhána přednostní pohledávka, exekuční srážka ze mzdy činí 1/3 a 2/3 jsou dlužníkovi ponechány. Má-li dlužník přednostní pohledávky, zůstává mu jen 1/3 a 2/3 se strhávají.

2. Je-li zbytek čisté mzdy vyšší než 9 338 Kč, je částka nad tuto hranici zabavena celá a třetiny se určí z částky 9338 Kč. Výpočet třetin je stejný jako u bodu 1.

Co jsou přednostní pohledávky

  • Pohledávky na výživném – jsou na prvním místě a mají přednost i před ostatními přednostními pohledávkami
  • Veškeré pohledávky u Finančního úřadu, na sociálním a zdravotním zabezpečení, na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
  • Pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví nebo způsobené úmyslnými trestnými činy
  • Pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění
  • Pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění
  • Pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci
  • Pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
  • Pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory
  • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče

Exekuční kalkulačka

Výpočet exekuce v roce 2018 vám přinese přehled o tom, jak vysoké můžou být exekuční srážky z platu.