Exekuce – kalkulačka výpočtu exekuce od 1.1. 2020

Od 1.1. 2023 došlo k aktualizaci výpočtu exekuce. Maximální nezabavitelná částka se od 1. ledna zvýšila na 19 824 Kč. Je to částka, nad kterou se srazí vše ve prospěch exekuce. V roce 2020 se také navýšila nezabavitelná částka a nezabavitelná částka na vyživovanou osobu – na manželku a nezaopatřené děti.

Jak vysoké budou exekuční srážky ze mzdy

Jak vysoké exekuční srážky ze mzdy exekutor provede, závisí také na tom, komu dlužíte. Pokud neplatíte alimenty nebo dlužíte státu, exekutor vám na přednostních pohledávkách ze mzdy srazí více, než v případech, kdy exekuční řízení je vedené z důvodů sesplatněné pohledávky u banky, mobilního operátora nebo někoho jiného.

Výpočet exekuce 2020

Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace, kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).

Srážky ze mzdy:
Vyplacená mzda:

Nezabavitelné částka pro rok 2020

Dle zákona vám musí exekutor v roce 2020 ponechat z platu nezabavitelné minimum, které je výši 6608 Kč.

Výpočet exekuce v roce 2020

Exekuční srážky ze mzdy se provádějí z čistého příjmu. Pokud má dlužník více příjmů, tak ze součtu všech jeho čistých příjmů. Výše srážek závisí na tom, jestli se vymáhá běžná nebo předností pohledávka a také na tom, kolik je vyživovaných osob v domácnosti. Mezi vyživované osoby patří manželka a nezaopatřené děti z manželství, popřípadě nezaopatřené děti z předchozího manželství či vztahu, pokud bydlí v domácnosti, kde bydlí i dlužník.

Jak se výpočet exekuce provádí

Pro výpočet exekuce z platu se stanoví nezabavitelná částka pro rok 2020, tedy 6 608 Kč. K této částce se přičte 1652 Kč za každou vyživovanou osobu – nezaopatřené děti a manžel/ka, a to i v případě, kdy má manžel/ka vlastní příjem (když se z příjmů exekučně sráží oběma manželům, částka za vyživované dítě se připočítává oběma). Součtem těchto položek získáte nezabavitelnou částku, kterou odečtete od své čisté mzdy. Výsledkem je pak zbytek čisté mzdy.

1. Je-li zbytek čisté mzdy nižší než 19 824 Kč, vydělí se třemi. V případě, kdy není vymáhána přednostní pohledávka, exekuční srážka ze mzdy činí 1/3 a 2/3 jsou dlužníkovi ponechány. V tomto případě zůstane dlužníkovi 13 216 Kč.

Má-li dlužník přednostní pohledávky, zůstává mu jen 1/3 a 2/3 se strhávají – dlužníkovi zůstává tedy 6 608 Kč.

2. Je-li zbytek čisté mzdy vyšší než 19 824 Kč, je částka nad tuto hranici zabavena celá a třetiny se určí z částky 19 824 Kč. Výpočet třetin je stejný jako u bodu 1.

Co jsou přednostní pohledávky

  • Pohledávky na výživném – jsou na prvním místě a mají přednost i před ostatními přednostními pohledávkami
  • Veškeré pohledávky u Finančního úřadu, na sociálním a zdravotním zabezpečení, na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
  • Pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví nebo způsobené úmyslnými trestnými činy
  • Pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění
  • Pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění
  • Pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci
  • Pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
  • Pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory
  • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče

Exekuční kalkulačka

Výpočet exekuce pomocí kalkulačky vám v roce 2020 přinese přehled o tom, jak vysoké můžou být exekuční srážky z platu.